Innehåll

Järfälla blir viktigt knutpunkt när Stockholm växer 

Vid Barkarby station pågår just nu unika satsningar på att bygga ut kollektivtrafiken. 2026 är Järfälla och Barkarby en stor och viktig knutpunkt i regionen och länkar sam­man Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt. Då kan du enkelt ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget till och från Barkarby för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta.

Vid norra änden av perrongen i Barkarby byggs Barkarby station ut till en stor och viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. 2026 kommer du direkt från Veddestabron att kunna kliva rakt in i en helt ny stations­byggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget. Granne med den nya knutpunkten bygger vi en helt ny stadsmiljö med bostäder, kontor, hotell, service och lokaler för kultur, utbildning, idrott och hälsa. Bland annat blir det Stockholmsområdets första skidslinga för längdåkning inomhus.

Visionsbild över knutpunkten för kollektivtrafik vid Barkarby station och den framväxande stadsmiljön. Närmast i bild ser du Bas Barkarby som öppnade i januari 2022. Över E18 sträcker sig Veddestabron som öppnade för trafik sommaren 2022. Från Veddestabron kommer du 2026 att kunna kliva direkt in i den nya stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Nuvarande pendeltågsstation i Barkarby skymtar du till vänster i bild. Den ska vara kvar och med en promenad på några minuter kommer du enkelt att nå övriga färdmedel i den andra änden av perrongen. I bakgrunden ser du den nya stadsmiljön i Barkarby med kontor, hotell, bostäder, handel, service och lokaler för kultur, idrott och hälsa, med bland annat Stockholmsområdets första skidslinga för längdskidåkning inomhus. (Visionsbild: White Arkitekter)

Det här bygger vi fram till 2026

  • Veddestabron. Öppen för trafik sedan den 21 juni 2022. (Järfälla kommun och Trafikverket)
  • Tunnelbana till Barkarby. (Region Stockholm)
  • Ny bussterminal och hållplatser. (Region Stockholm)
  • Ny stationsbyggnad vid norra änden av nuvarande pendeltågsperrong. (Trafikverket)
  • Nya plattformar för regional- och fjärrtåg. (Trafikverket)

Barkarby pendeltågsstationen kommer vara kvar

Barkarby pendeltågsstation med perrong kommer vara kvar. Med en promenad på några minuter kommer du enkelt att nå övriga färdmedel i den andra änden av perrongen.

Ökat behov av kollektivtrafik när Stockholm växer

Den nya knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby byggs gemensamt av Trafikverket, Region Stock­holm och Järfälla kommun. Satsningen görs för att möta ett ökat behov av kollektiv­trafik när Stockholmsregionen växer.

Ny stadsmiljö i fantastiskt läge

I anslutning till Barkarby station ska Veddesta södra industri­område och Veddesta gamla centrum förvandlas till livfull och hållbar stadsmiljö med kontor, hotell, bostäder, handel, service och lokaler för idrott, hälsa och kultur.

– Vi bygger bostäder för familj, singel, sambo, särbo, ung och gammal. Vi bygger för hälsa och idrott i kombination med näringsverksamhet, utbildning och kultur och skapar förutsättningar för att människor, företag och organisationer ska kunna växa, utvecklas och må bra. Barkarby blir en knutpunkt där det nya Stockholm möts, lever och arbetar i en helt ny dynamisk stadsmiljö. Det är en plats för innovation, utveckling, talang och framtidstro. Här, i händelsernas centrum, kommer tiotusentals människor att tillbringa sin tid varje dag, säger Toni Chmielewski, projektchef för stadsutvecklingsprojektet i Barkarby.

Visionsbild över den nya knutpunkten för kollektivtrafik som byggs i norra änden av perrongen vid Barkarby station. Närmast i bild ser du perrongen för pendeltåg och de nya plattformarna för regionaltåg och fjärrtåg. Till höger ser du den nya stationsbyggnaden med träfasad och rakt fram den nya bussterminalen. Runt knutpunkten byggs också ny stadsmiljö med kontor, hotell, bostäder, handel, service och lokaler för idrott, hälsa och kultur. (Visionsbild: White Arkitekter)

Uppe på Veddestabron med blicken mot den nya stationsbyggnaden med träfasad till höger. Veddestabron ska stå klar sommaren 2022 och kommer att binda samman Barkarbystaden, Veddesta och Barkarby. Härifrån kan du 2026 kliva direkt in i den nya stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget. Rakt fram, på andra sidan Veddestabron, skymtar du Bas Barkarby till vänster och kontoret Eira till höger. (Visionsbild: White Arkitekter)

Frågor och svar om den nya knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby

1. Var hittar jag information om knutpunkten i Barkarby?

2. Varför byggs den nya knutpunkten i Barkarby?

Den nya knutpunktern byggs för att möta ett ökat behov av kollektiv­trafik när Stockholmsregionen växer. Barkarby har ett strategiskt läge i regionen och kommer att binda ihop Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt. 

3. Var kommer den nya knutpunkten i Barkarby att ligga?

Den nya knutpunktern i Barkarby kommer att vara en del av Barkarby station. En ny stationsbyggnad byggs vid pendeltågsstationens norra ände med entré till tunnelbana, bussterminal, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. Den nya entrén öppnar i samband med att tunnelbanan tas i trafik 2026.

4. Vad händer med nuvarande entré/stations­hus till pendeltåget som ligger vid Barkarbybron? 

Nuvarande entré till pendeltåget vid Barkarbybron blir kvar och pendeltåget får två nedgångar, en i vardera ände av perrongen.

5. När är den nya knutpunkten i Barkarby klar?

Den nya knutpunkten i Barkarby planeras öppna under 2026.

6. Vem bygger knutpunkten i Barkarby?

Den nya knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby byggs gemensamt av Trafikverket, Region Stock­holm och Järfälla kommun.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp