Innehåll

Ananasvägen

Detaljplan för Ananasvägen, del av Viksjö 9:1, i Järfälla kommun

Diarienummer: Kst 2019/211
Del av fastigheten Viksjö 9:1

460x260

Vad händer just nu?

Arbete pågår med en ny detaljplan för Ananasvägen. Syftet med detaljplanen är att pröva om det är lämpligt att bygga bostäder i form av 6 parhus på del av fastigheten Viksjö 9:1. Kommunen äger marken och avser att sälja marken, vilket regleras i mark­anvisnings­avtal. Genom ett marköverlåtelseavtal avser kommunen säkerställa att byggaktören bygger seniorboenden. Byggaktören ska även stå för kostnaderna för anläggning av ett utegym på allmän plats i närområdet.

Detaljplanen var ute på granskning mellan 10 januari och 31 januari 2022. Just nu arbetar vi med att revidera förslaget inför antagande.

Planprocessen

Upplysningar om planförslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planhandläggare Erik Blomquist
Telefon: 08-580 226 54
Mejl: erik.blomquist@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planhandlingar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp