Innehåll

Företagsområde Kolboda

Området längs E18 är i översiktsplanen utpekat som möjligt område för verksamhetsetablering. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark inom del av fastigheten Jakobsberg 18:1.

Diarienummer: Kst 2019/477
Fastigheten Jakobsberg 18:1, del av
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Kartbild över området

Vad händer just nu?

Vi arbetar med att ta fram ett planförslag inför samråd.

Planprocessen

Bakgrund och syfte

I takt med att Järfälla kommun växer så ökar också efterfrågan på mark för företagsetableringar. Kommunen ser därför ett behov att pröva förutsättningarna för planläggning på kommunalt ägd mark för att möjliggöra en utveckling av det lokala näringslivet. Aktuellt område är utpekat i översiktsplanen som lämpligt för etablering av verksamheter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark inom del av fastigheten Jakobsberg 18:1.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Astrid Barla, planarkitekt
Telefon: 08-580 292 56
E-post: Astrid.Barla@jarfalla.se

Oskar Rosell, projektledare exploateringsingenjör
E-post: oskar.rosell@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2021-03-12 14.15 • Storlek: 3.8 MB

  2. Senast ändrad: 2021-03-12 14.15 • Storlek: 189.5 kB

  3. Senast ändrad: 2021-03-12 14.15 • Storlek: 717.6 kB

  4. Senast ändrad: 2021-03-12 14.15 • Storlek: 484.6 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp