Innehåll

Vad händer i Ormbacka B

Nu pågår utbyggnaden av området, nya bostäder som integreras med det gamla kulturlandskapet och dess höga naturvärden. De attraktiva rekreationsmiljöerna är tillgängliga för boende i området och för kommande större etableringar i närheten. Inom planområdet ska en grundskola F-6 uppföras. Den befintliga handelsträdgården ska fortsätta att bedriva sin verksamhet.

460x260

Vad händer just nu

Inflyttning till de nya bostäderna har påbörjats och kommer att ske i större omfattning med start från vecka 7.

Verksamhetsstarten för Ormbackaskolan var planerad till hösten 2025, men kommer troligen att försenas.

Det kommer även fortsättningsvis att ske byggtrafik på Växthusvägen och Ormbackavägen. Under utbyggnadstiden, välj andra vägar än Ormbackavägen och Bautastensvägen för promenader och cykelturer.

Kommunen bygger ut allmän plats via entreprenören Svevia AB.

För mer information: kontakt@jarfalla.se

Karta över Ormbacka.

Vilka bygger bostadsrätter i området

Svenska Hem, etapp 2

Svenska Hem etapp 2 är ännu inte påbörjat.

Franka Bostäder

Ängsbacka

Vilka bygger hyresrätter i området

Kommunala fastigheter i området

Ormbackaskolan

Här bygger kommunen en grundskola för årskurserna F - 6, skolan beräknas ha upp till 420 elever.

För mer information: kontakt@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp