Innehåll

Genomförande av skola Söderhöjden

Förslag på utformning av skolbyggnaden. Bild: Pelago

En ny grundskola ska uppföras på Söderhöjden med gemensamhets- och utevistelseytor för cirka 650 elever, samt angöring och parkering.

Detaljplanen vann laga kraft den 14 juni 2022.

Bebyggelsen gestaltas som en hög, kubformad huvudbyggnad placerad på fastighetens högsta punkt. Huvudbyggnaden kompletteras med en lägre, horisontellt orienterad byggnad. Tillsammans är byggnadsvolymerna inplacerade i landskapet för att både definiera och ta tillvara omkringliggande park- och naturområden, liksom rama in en södervänd skolgård som terrasseras mot en vacker utsikt.

Vad händer i projektet just nu?

Just nu pågår arbete med projektering och förberedande arbeten.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp