Innehåll

Grönvretsvägen 25

Detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:523.

Diarienummer: Kst 2021/163
Fastigheten Jakobsberg 2:523
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Karta över området för planförslaget

Vad händer just nu

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:523. Syftet med planförslaget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med ett nytt bostadshus.

Planprocessen

Vi tar fram förslag till detaljplan

Just nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till detaljplan. Du kommer att få se förslaget och kunna lämna synpunkter när detaljplaneförslaget går ut på samråd.

Samråd förväntas ske under hösten 2024.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Teresa Westman
Telefon: 08-580 298 91
E-post: teresa.westman@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2021-05-11 15.49 • Storlek: 181.6 kB

  2. Senast ändrad: 2021-05-11 15.49 • Storlek: 240.6 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet




Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.



Upp