Innehåll

Stäket­fläcken

Detaljplanens syfte är att öka allmänhetens tillgång till Stäketfläcken genom att bidra till att skapa en sammanhängande strandpromenad.

Stäketfläcken

Detaljplan för fastigheterna Stäket 1:1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är också att med ny bo-stadsbebyggelse förtäta Stäketfläcken på ett varsamt sätt som utvecklar platsen till en mötesplats men också visar hänsyn till områdets höga kulturvärden.

Detaljplanen bekräftar även det nya broläget enligt Trafikverkets vägplan.

Upplysningar om planuppdragen lämnas av

Erik Blomquist, erik.blomquist@jarfalla.se

Carin Gebenius, carin.gebenius.k@jarfalla.se

Frågor och svar från digitala samrådet

Den 19 januari anordnades en digital livechatt där medborgarna har möjlighet att ställa frågor till inblandade tjänstepersoner om planförslaget.

Se frågor och svar från digitala samrådet den 19 januari Pdf, 149.7 kB.

Planprocessen

Vi tar fram förslag till detaljplan

Planuppdragshandlingar

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 3.3 MB

 2. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 2.2 MB

 3. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 1.7 MB

 4. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 10.5 MB

 5. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 1.1 MB

 6. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 4 MB

 7. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 3.3 MB

 8. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 7.5 MB

 9. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 3 MB

 10. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 1.2 MB

 11. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 2.2 MB

 12. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 11.5 MB

 13. Senast ändrad: 2022-01-10 10.16 • Storlek: 12.8 MB

Tidigare beslut

Planuppdrag - Stäketfläcken

 1. Senast ändrad: 2017-02-13 15.56 • Storlek: 307.2 kB

 2. Senast ändrad: 2017-02-13 10.51 • Storlek: 215.5 kB

 3. Senast ändrad: 2017-02-13 10.51 • Storlek: 1.5 MB

 Planuppdrag - Gyllenstiernas väg

 1. Senast ändrad: 2017-02-13 16.02 • Storlek: 241.4 kB

 2. Senast ändrad: 2017-02-13 10.51 • Storlek: 314.7 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp