Innehåll

Barkarby­staden II

Visionsbild

Detaljplan för Barkarby­­staden II, del av fastig­heten Barkarby 2:2 med flera

Detaljplanens syfte är att möjlig­göra utbyggnad av en tät och funktions­blandad stads­del, med en blandning av verksamheter, kontor, för­skolor, små­skalig handel och bostäder. Bällstaån ges en utformning som bidrar till områdets attraktivitet och klarar av snabba flödes­förändringar samt öka möjlig­heterna att uppnå gällande miljö­kvalitets­normer för vatten.

Planområdet ligger på Barkarby­fältet i sydöstra Järfälla och omfattar delar av fastigheterna Barkarby 2:2, Jakobsberg 18:1 och Veddesta 2:1.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-01-12. 

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2018-01-19 08.43 • Storlek: 18.1 MB

  2. Senast ändrad: 2018-01-19 08.42 • Storlek: 6.4 MB

  3. Senast ändrad: 2018-01-19 08.43 • Storlek: 1.6 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp