Innehåll

Barkarby­staden III

Visionsvy Barkarbystaden III

Detaljplan för Barkarby­­staden III, fastigheterna Säby 3:20, Barkarby 2:2 och Barkarby 4:1

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ca 4100 - 4400 lägenheter i flerbostadshus och småhus. Planen möjliggör utbyggnad av en blandstad med bostäder, service, centrumverksamheter, skola, torg och parker. Planen bidrar till fortsatt utbyggnad av Barkarbystaden och ligger i ett attraktivt läge nära kommande tunnelbana och grönområden.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-01-16. 

Parallellt med planarbetet har ett kvalitetsprogram tagits fram som är ett komplement till planhandlingarna. Programmet anger kvalitetsprinciper för stadsmiljön på allmänna platser och inom kvartersmark. Kvalitetsprogrammet antogs i kommunfullmäktige den 19 mars 2018.

Planhandlingar

Bilder

Kvalitetsprogram

Utredningar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp