Innehåll

Del av Häggvägen

Detaljplan för fastigheten Björkeby 1:68.

Syftet att möjliggöra avstyckning av fastigheten samt möjliggöra ett nytt bostadshus.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 11 maj 2021.

Aktuella handlingar

 1. Senast ändrad: 2021-06-22 13.11 • Storlek: 134.9 kB

 2. Senast ändrad: 2021-06-22 13.11 • Storlek: 2.9 MB

 3. Senast ändrad: 2021-06-22 13.11 • Storlek: 398.4 kB

Laga kraft

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 181.2 kB

 2. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 230.9 kB

 3. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 931.7 kB

 4. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 2.9 MB

 5. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 400 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-01-27 08.19 • Storlek: 241 kB

 2. Senast ändrad: 2021-01-27 08.19 • Storlek: 390.1 kB

 3. Senast ändrad: 2021-01-27 08.27 • Storlek: 2.9 MB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 180.9 kB

 2. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 1.2 MB

 3. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 2.9 MB

 4. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 2.4 MB

 5. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 1 MB

 6. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 5.9 MB

Planbesked

 1. Senast ändrad: 2020-10-19 14.38 • Storlek: 177 kB

 2. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 180.9 kB

 3. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 1.2 MB

 4. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 2.9 MB

 5. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 2.4 MB

 6. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 1 MB

 7. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 5.9 MB

 8. Senast ändrad: 2021-01-27 08.19 • Storlek: 241 kB

 9. Senast ändrad: 2021-01-27 08.19 • Storlek: 390.1 kB

 10. Senast ändrad: 2021-01-27 08.27 • Storlek: 2.9 MB

 11. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 181.2 kB

 12. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 230.9 kB

 13. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 931.7 kB

 14. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 2.9 MB

 15. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 400 kB

 16. Senast ändrad: 2021-06-22 13.11 • Storlek: 134.9 kB

 17. Senast ändrad: 2021-06-22 13.11 • Storlek: 2.9 MB

 18. Senast ändrad: 2021-06-22 13.11 • Storlek: 398.4 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp