Innehåll

Engel­brekts­höjden

Detaljplan för Engelbrektshöjden.

En ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Jakobsberg 2:964 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 i Jakobsberg. Syftet är att ge möjlighet till att komplettera befintligt kvarter med ytterligare bostads­bebyggelse. Tre nya flerbostadshus med tillhörande parkering och angöring planeras i kvarteret. Planförslaget överens­stämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-07-08.

Planhandlingar 

  1. Senast ändrad: 2015-08-11 14.29 • Storlek: 1.2 MB

  2. Senast ändrad: 2015-11-13 08.36 • Storlek: 539.9 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet




Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.



Upp