Innehåll

Höstvägen och Backvägen

Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg 24:1 och 24:10.

Detaljplanens syfte är att upphäva gällande tomtindelning och möjliggöra för avstyckning samt uppförande av nya enbostadshus på styckningslotterna.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 4 februari 2021.

Aktuella planhandlingar

Laga kraft

Antagandehandlingar

  1. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 2.1 MB

  2. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 276.8 kB

  3. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 189.6 kB

  4. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 5.5 MB

  5. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 338 kB

  6. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 98.6 kB

  7. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 606.9 kB

Samrådshandlingar

  1. Senast ändrad: 2019-09-23 17.16 • Storlek: 5.4 MB

  2. Senast ändrad: 2019-09-23 17.16 • Storlek: 272.3 kB

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2019-09-23 17.16 • Storlek: 183.7 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp