Innehåll

Jakobs­berg 24:2

Syftet med plan­ändringen är att möjlig­göra avstyck­ning från fastigheten Jakobs­berg 24:2. Det innebär att den tomt­indelning som fast­ställdes 1 februari 1973 och som idag gäller som fastighets­indelnings­bestämmelse i detalj­plan upphävs för fastigheten Jakobs­berg 24:2.

Upphävande för del av fastighetsplan gällande fastigheten Jakobsberg 24:2 har vunnit laga kraft 2015-03-03.

Planhandling

  1. Senast ändrad: 2015-03-19 08.43 • Storlek: 1020.8 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp