Innehåll

Kris­bered­skap

Kommunerna har en viktig roll i sam­hällets krisbered­skap - ju bättre vi är på att hantera kriser, desto bättre blir hela sam­hället på att hantera kriser. Det ligger därför i såväl kom­munens som i privat­personens intresse att förbereda sig inför en kris eller kraftig störning i samhället.

Din egen beredskap

Du kan bidra till samhällets krisberedskap genom att vara förberedd och säkerställa att du kan ta hand om dig själv och dina närmaste i det inledande skedet av en kris.

Läs mer om hur du kan förbereda dig.

Information vid kris

Under en krissituation är det extra viktigt att du tar del av bekräftad information från ansvariga myndigheter.

Viktiga informationskanaler vid kris.

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Här hjälper vi dig att hitta information om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

Läs mer om skyddsrum.

Så kan du engagera dig

Din insats är viktig för Sveriges beredskap. När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner tillgång till extra resurser.

Så kan du engagera dig.

Så arbetar kommunen med krisberedskap och civilt försvar

Kommunen arbetar med krisberedskap och civilt försvar för att kunna fortsätta bedriva sin samhällsviktiga verksamhet även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.

Läs mer om kommunens arbete med krisberedskap..

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet




Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.



Upp