Innehåll

Käll­torps­vägen / Ulvsättra­vägen

Visionsbild

Detaljplan för Källtorps­vägen / Ulvsättra­vägen, fastigheten Kallhäll 6:3 med flera.

Med planen avses att uppföra ca 100 bostäder i sex fler­bostadshus med fyra till sex våningar vid Kallhällsparken. Ett gruppboende föreslås i en av byggnaderna. Butiker och kontor i bottenvåningen tillåts.

Ett nytt vattenstråk som ansluter till Kallhällsbäcken föreslås anläggas mellan de tillkommande bostads­kvarteren. Järfälla kommun har tagit ställning för att planens genomförande inte kommer att ha betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-01-13.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2015-01-27 15.15 • Storlek: 3.1 MB

  2. Senast ändrad: 2015-01-27 15.14 • Storlek: 1.5 MB

  3. Senast ändrad: 2015-01-27 15.15 • Storlek: 6.7 MB

  4. Senast ändrad: 2015-01-27 15.15 • Storlek: 2.7 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp