Innehåll

Kvarn­backen

Bild utredningsområde Kvarnbacken

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-14 att ge planutskottet  i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för ny bebyggelse inom det preliminära området kring Kvarnbacken, del av Jakobsberg 11:2. 

Kvarnbacken i Jakobsberg föreslås genom planarbete prövas för etablering av en permanent destination samt byggande av ca 300 bostäder och lokaler för offentlig och privat service. Förslag till samverkansavtal mellan HSB Bostad och kommunen omfattar plan­uppdrag, att HSB får option på de byggrätter för bostäder som tillkommer på kommunens mark genom detaljplaneläggning och att HSB ska driva destinations­utvecklingsprojektet "The Mill" i nära samverkan med kommunen och andra samarbetspartners. Förutom kommunens mark kan planuppdraget komma att omfatta privat-ägda fastigheter på andra sidan Järfällavägen.

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2015-12-21 15.31 • Storlek: 30.4 kB

  2. Senast ändrad: 2015-12-21 15.34 • Storlek: 5.5 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp