Innehåll

Nybergstorg

Visionsbild över Nybergstorg från järnvägen

Detaljplan för Nybergstorg, fastigheten Jakobsberg 2:1164.

En ny detaljplan har tagits fram för Nybergstorg, fastigheten Jakobsberg 2:1164. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ca 130 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet ligger i ett attraktivt läge nära kommunikationer och fullt utbyggd service.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-07-06.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2016-08-12 10.59 • Storlek: 11.9 MB

  2. Senast ändrad: 2016-08-12 10.59 • Storlek: 1.4 MB

  3. Senast ändrad: 2016-08-12 11.03 • Storlek: 44.2 MB

  4. Senast ändrad: 2016-08-12 10.40 • Storlek: 22.1 MB

  5. Senast ändrad: 2016-08-12 11.14 • Storlek: 2 MB

  6. Senast ändrad: 2016-08-12 11.13 • Storlek: 1.4 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp