Innehåll

Orm­backa B

Detaljplan för Ormbacka B, del av fastigheten Veddesta 2:1 med flera.

Planens syfte är att möjliggöra för cirka 300 bostäder som integreras med det gamla kulturlandskapet och dess höga naturvärden. Planen ska säkerställa att attraktiva rekreationsmiljöer ska få finnas kvar, både för boende i området och för kommande större etableringar i närheten. Planen syftar också till att ge förutsättningar för en förskola med stor tomt i naturnära läge, möjliggöra vård- och äldreboende, fortsatt möjlighet att bedriva fårskötsel vid Ormbacka torp och handelsträdgården ska kunna fortsätta med sin verksamhet.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-11-19.

Planhandlingar

Utredningar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp