Innehåll

Simhallen

Visionsbild över fasad med texten Aquarena

Detaljplan för simhallen, del av fastigheten Jakobsberg 2:2087.

En detaljplan har tagits fram för en ny simhall. Syftet med detaljplanen är att ändra användningen så att en större och modernare simhall kan möjliggöras och att en egen fastighet för denna kan bildas.

Detaljplanen ska även möjliggöra för tillhörande verksamheter så som gym och andra serviceverksamheter. Planen ska även ge utrymme för parkering och dagvattenhantering.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-01-13.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2015-01-27 15.00 • Storlek: 2.7 MB

  2. Senast ändrad: 2015-01-27 14.32 • Storlek: 416.6 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp