Innehåll

Skola Söderhöjden

Förslag på utformning av skolbyggnaden. Bild: Pelago

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för uppförande av en ny byggnad avsedd för skoländamål.

Målsättningen är att bygga en ny grundskola inklusive gemensamhets- och utevistelseytor för cirka 650 elever, samt angöring och parkering.

Detaljplanen har vunit laga kraft den 14 juni 2022.

Skede i planprocessen

Aktuella handlingar

Laga krafthandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-06-28 09.41 • Storlek: 1.1 MB

 2. Senast ändrad: 2022-06-28 09.41 • Storlek: 5.8 MB

 3. Senast ändrad: 2022-06-28 09.41 • Storlek: 126.6 kB

 1. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 3.9 MB

 2. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 10.4 MB

 3. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 1.2 MB

 4. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 1.5 MB

 5. Senast ändrad: 2021-03-02 09.12 • Storlek: 302.5 kB

 6. Senast ändrad: 2022-05-11 14.47 • Storlek: 1.7 MB

Tidigare handlingar

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-05-20 11.29 • Storlek: 322.5 kB

 2. Senast ändrad: 2022-05-11 14.47 • Storlek: 609.3 kB

 3. Senast ändrad: 2022-05-11 14.47 • Storlek: 9.3 MB

 4. Senast ändrad: 2022-05-11 14.47 • Storlek: 438.8 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 315.8 kB

 2. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 170.3 kB

 3. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 1.1 MB

 4. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 4.4 MB

 5. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 599.2 kB

 6. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 2.5 MB

 7. Senast ändrad: 2021-03-02 09.17 • Storlek: 193.1 kB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2018-09-21 14.43 • Storlek: 1.3 MB

 2. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 2 MB

 3. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 6.3 MB

 4. Senast ändrad: 2021-03-02 09.12 • Storlek: 877.9 kB

 5. Senast ändrad: 2021-03-02 09.14 • Storlek: 32.4 kB

 6. Senast ändrad: 2021-03-02 09.12 • Storlek: 2.1 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2017-12-06 15.37 • Storlek: 190.2 kB

 2. Senast ändrad: 2017-12-06 16.20 • Storlek: 143.5 kB

 3. Senast ändrad: 2017-12-06 16.25 • Storlek: 37.8 kB

 4. Senast ändrad: 2017-12-06 16.22 • Storlek: 155.2 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp