Innehåll

Stäkets verksamhetsområde

Flygfoto med planområdets gräns utritad

Detaljplan för Stäkets verksamhetsområde, del av fastigheten Sollentuna häradsallmänning 1:13, Järfälla kommun.

En ny detaljplan har tagits fram för ett område beläget öster om trafikplats Stäket, intill de större trafiklederna E18 och väg 267. Syftet är att skapa ett nytt område för verksamheter i kommunen. Området planeras för verksamheter som inte är lämpliga i en stadsmiljö och en del av de verksamheter som finns i Veddesta skulle kunna omlokaliseras hit. Utbyggnad av verksamhetsområdet ger då möjlighet att utveckla en regional stadskärna med närhet till kollektivtrafik i Veddesta.

Planförslaget gör det möjligt att en del ytkrävande verksamheter samt arbetsplatser och arbetstillfällen kan finnas kvar inom kommunen när den regionala stadskärnan byggs ut. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-09-23.

Frågor om försäljning av mark, läs mer här

Planhandlingar 

  1. Senast ändrad: 2016-11-08 08.59 • Storlek: 18 MB

  2. Senast ändrad: 2016-11-03 14.21 • Storlek: 1.2 MB

Utredningar

  1. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 1.3 MB

  2. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 2.1 MB

  3. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 3.2 MB

  4. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 4.7 MB

  5. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 2.2 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp