Innehåll

Veddesta I

Detaljplan för Veddesta I, fastigheten Veddesta 2:27 m.fl.

Detaljplanens syfte är att skapa en upplevelserik blandstad med närhet till en av regionens starkaste centrumnoder för kollektivtrafik. Detaljplanen möjliggör stadens grundelement såsom bostäder, kommersiell service, kontor, handel och förskola.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2020-06-05

Planprocess

Nu kan du lämna synpunkter

Planhandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-03-16 16.09 • Storlek: 10.8 MB

 2. Senast ändrad: 2020-06-17 10.21 • Storlek: 13.6 MB

 3. Senast ändrad: 2020-06-17 10.21 • Storlek: 1.2 MB

 4. Senast ändrad: 2020-06-17 10.15 • Storlek: 26.6 kB

Bilder

Illustrationer och vyer är framtagna av AIX arkitekter och White arkitekter.

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2020-03-16 16.09 • Storlek: 28.7 MB

 2. Senast ändrad: 2020-05-14 21.56 • Storlek: 5.1 MB

 3. Senast ändrad: 2020-05-14 21.56 • Storlek: 546.6 kB

 4. Senast ändrad: 2020-05-14 21.56 • Storlek: 2.5 MB

 5. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 1.3 MB

 6. Senast ändrad: 2020-05-15 10.35 • Storlek: 2.2 MB

 7. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 854.3 kB

 8. Senast ändrad: 2020-05-13 10.17 • Storlek: 12.4 MB

 9. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 3.9 MB

 10. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 2.1 MB

 11. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 1.3 MB

 12. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 3.2 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp