Innehåll

Veddesta II

Detaljplan för Veddesta II, fastigheten Veddesta 2:33 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering i form av en vårdbyggnad samt äldreboende, trygghetsboende, studentbostäder eller annan typ av bostäder. Alternativa användningsområden är kontor och centrumverksamhet.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 16 oktober 2021.

Planhandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-11-02 15.25 • Storlek: 5 MB

 2. Senast ändrad: 2022-01-12 13.07 • Storlek: 4 MB

 3. Senast ändrad: 2021-11-02 15.25 • Storlek: 2.4 MB

 4. Senast ändrad: 2022-01-12 13.06 • Storlek: 143 kB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2019-06-18 09.28 • Storlek: 906 kB

 2. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 2.8 MB

 3. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 951.8 kB

 4. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 854.2 kB

 5. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 2.7 MB

 6. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 880.1 kB

 7. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 371.9 kB

 8. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 1.9 MB

 9. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 1.1 MB

 10. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 2.1 MB

 11. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 1.3 MB

 12. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 931.6 kB

 13. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 3.2 MB

 14. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 13.6 MB

 15. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 964.9 kB

 16. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 2.2 MB

 17. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 980.1 kB

 18. Senast ändrad: 2021-11-02 15.25 • Storlek: 6.3 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp