Innehåll

Viksjö centrum

Flygfoto över Viksjö centrum

Detaljplan för bostäder och handel i Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl.

Planområdet omfattar den befintliga centrumanläggningen och delar av Viksjö torg, den västra parkeringen samt busslingan, parkeringen öster om centrum, parkområdet söder och väster om centrum samt området mellan Tegvägen och Traktorvägen.   Detaljplanen ger möjlighet att komplettera Viksjö centrumområde med ca 175 nya bostäder och ca 1750 m2 ny handel. Därutöver planeras 45-50 små lägenheter i ett vård- och omsorgsboende. Planen innebär också förändringar av torg- och parkytor. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2014-08-25.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2014-10-29 10.51 • Storlek: 2.2 MB

  2. Senast ändrad: 2014-10-29 10.49 • Storlek: 1.5 MB

  3. Senast ändrad: 2014-10-29 10.50 • Storlek: 979.9 kB

  4. Senast ändrad: 2014-10-29 10.49 • Storlek: 1.3 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp