Innehåll

Riktlinjer för Barkarby-Skälby

För delar av Barkarby-Skälby gäller tidigare avstyckningsplaner som detaljplaner. Läs mer om riktlinjer för området här.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 december 2019 att anta Riktlinjer för utveckling av Barkarby och Skälby. Riktlinjerna ger en samlad överblick av hur områdena kan utvecklas på sikt i enlighet med Järfällas översiktsplan och redovisar viktiga planeringsprinciper.

Bakgrunden är att delar av tidigare avstyckningsplaner i Barkarby-Skälby (främst avstyckningsplaner från 1927) gäller som detaljplaner och områdena idag har en varierande grad av reglering. Förslaget och det som beslutades var:

  • Riktlinjer för utveckling av Barkarby-Skälby. För att säkerställa att varje detaljplan bidrar till målbilden för helheten har riktlinjer tagits fram. I praktiken är dessa riktlinjer en utvecklande beskrivning av den inriktning som redan gäller enligt översiktsplanen. Läs riktlinjerna för utveckling av Barkarby-Skälby här. Pdf, 3.8 MB.
  • Strategin för prioritering av mindre bostadsprojekt på privatägd mark revideras för att underlätta för fastighetsägare att komma till rätta med bristande detaljplanestöd. Läs strategin här. Pdf, 232.4 kB.
Bild visar områden som berörs av avstyckningsplanerna

Områden som berörs av avstyckningsplanerna

Vad innebär riktlinjerna i praktiken?

Riktlinjerna anger en något mer utvecklande beskrivning av hur områdena kan utvecklas enligt Järfällas översiktsplan. Det är framför allt tre planeringsprinciper: småskalig stadsmässighet, bygator samt bibehållen småhus- och villakaraktär. Planeringsprinciperna utgår från områdenas förutsättningar vad bland annat gäller närhet till kollektivtrafik samt närhet till lokala huvudstråk, vilka är Skälbyvägen och Byleden-Ekvägen.

Fastigheter eller områden som berörs av någon av dessa planeringsprinciper har därför förutsättningar att antingen utvecklas något mer vid Bygator och inom området närmast Barkarby station. Alternativt att fastigheter eller områden utvecklas mer i linje med hur området ser ut idag som i principen Bibehållen småhus- och villakaraktär. Se bild nedan.

Riktlinjerna är inte juridiskt bindande men visar den utveckling som är möjlig i området.

Läs mer om vad som är möjligt i ditt bostadsområde i Riktlinjer för Barkarby-Skälby Pdf, 3.8 MB.

Planeringsprinciper för Barkarby-Skälby

Bild visar planeringsprinciper för möjlig utveckling i Barkarby-Skälby

Planeringsprinciper för möjlig utveckling i Barkarby-Skälby

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp