Gå direkt till sidans innehåll

Jakobs­berg 24:2

Syftet med plan­ändringen är att möjlig­göra avstyck­ning från fastigheten Jakobs­berg 24:2 Det innebär att den tomt­indelning som fast­ställdes 1 februari 1973 och som idag gäller som fastighets­indelnings­bestämmelse i detalj­plan upphävs för fastigheten Jakobs­berg 24:2.

Upphävande för del av fastighetsplan gällande fastigheten Jakobsberg 24:2 har vunnit laga kraft 2015-03-03.

Planhandling

  1. Senast ändrad: 2015-03-19 08.43 • Storlek: 1020.8 kB

Upp