Gå direkt till sidans innehåll

Nybergstorg

Visionsbild över Nybergstorg från järnvägen

Detaljplan för Nybergstorg, fastigheten Jakobsberg 2:1164.

En ny detaljplan har tagits fram för Nybergstorg, fastigheten Jakobsberg 2:1164. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ca 130 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet ligger i ett attraktivt läge nära kommunikationer och fullt utbyggd service.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-07-06.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2016-08-12 10.59 • Storlek: 11.9 MB

  2. Senast ändrad: 2016-08-12 10.59 • Storlek: 1.4 MB

  3. Senast ändrad: 2016-08-12 11.03 • Storlek: 44.2 MB

  4. Senast ändrad: 2016-08-12 10.40 • Storlek: 22.1 MB

  5. Senast ändrad: 2016-08-12 11.14 • Storlek: 2 MB

  6. Senast ändrad: 2016-08-12 11.13 • Storlek: 1.4 MB

Upp