Gå direkt till sidans innehåll

Stäkets verksamhetsområde

Flygfoto med planområdets gräns utritad

Detaljplan för Stäkets verksamhetsområde, del av fastigheten Sollentuna häradsallmänning 1:13, Järfälla kommun.

En ny detaljplan har tagits fram för ett område beläget öster om trafikplats Stäket, intill de större trafiklederna E18 och väg 267. Syftet är att skapa ett nytt område för verksamheter i kommunen. Området planeras för verksamheter som inte är lämpliga i en stadsmiljö och en del av de verksamheter som finns i Veddesta skulle kunna omlokaliseras hit. Utbyggnad av verksamhetsområdet ger då möjlighet att utveckla en regional stadskärna med närhet till kollektivtrafik i Veddesta.

Planförslaget gör det möjligt att en del ytkrävande verksamheter samt arbetsplatser och arbetstillfällen kan finnas kvar inom kommunen när den regionala stadskärnan byggs ut. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-09-23.

Frågor om försäljning av mark, läs mer här

Planhandlingar 

  1. Senast ändrad: 2016-11-08 08.59 • Storlek: 18 MB

  2. PDF A3

    Senast ändrad: 2016-11-03 14.21 • Storlek: 1.2 MB

Utredningar

  1. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 1.3 MB

  2. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 2.1 MB

  3. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 3.2 MB

  4. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 4.7 MB

  5. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 2.2 MB

Upp