Stäkets verksamhetsområde

Detaljplan för Stäkets verksamhetsområde, del av fastigheten Sollentuna häradsallmänning 1:13, Järfälla kommun

En ny detaljplan har tagits fram för ett område beläget öster om trafikplats Stäket, intill de större trafiklederna E18 och väg 267. Syftet är att skapa ett nytt område för verksamheter i kommunen. Området planeras för verksamheter som inte är lämpliga i en stadsmiljö och en del av de verksamheter som finns i Veddesta skulle kunna omlokaliseras hit. Utbyggnad av verksamhetsområdet ger då möjlighet att utveckla en regional stadskärna med närhet till kollektivtrafik i Veddesta.

Planförslaget gör det möjligt att en del ytkrävande verksamheter samt arbetsplatser och arbetstillfällen kan finnas kvar inom kommunen när den regionala stadskärnan byggs ut. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-09-23.

Frågor om försäljning av mark, läs mer här

Planhandlingar 

Utredningar

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att följa upp användningen. Informationen sammanställs anonymiserat hos vår statistikleverantör. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Använd webbläsarens inställningar om du inte vill lagra kakor i din webbläsare. Vad är kakor?