Innehåll

Anpassad grundskola (grundsärskola)

För elever som inte når upp till grundskolans kunskaps­mål på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Utbildningen i grund­sär­skolan, som från och med den 1 juli heter anpassad grundskola, har en egen läroplan och kan erbjudas i samlad anpassad grundskole­klass eller som integrerad i grundskolan. Läroplanen har två olika delar: ämnen och ämnesområden. Elever i den anpassade grundskolan som läser enligt ämnen läser liknande material som i grundskolan men med ett anpassat innehåll och mål. Elever i den anpassade grundskolan som läser enligt ämnesområden läser ett än mer anpassat material inom områdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Det är också möjligt för elever i den anpassade grundskolan att läsa enskilda ämnen enligt grundskolans läroplan.

Behoven kartläggs

Innan en elev tas emot i den anpassade grundskolan görs alltid en utredning. Då kartläggs elevens behov, med hjälp av en psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social bedömning. Det är rektor som ansvarar för att hela utredningen görs och att hålla dig som vårdnads­havare uppdaterad i processen. Rektor ansöker tillsammans med dig som vårdnadshavare om skolgång i anpassad grundskola för ditt barn. Mottagningsgruppen för den anpassade grundskolan i Järfälla kommun är de som fattar beslut om en elev ska tas emot i anpassad grundskola.

Mottagningsgruppen

Mottagningsgruppen består av specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog och skolläkare som gemensamt tar beslut om mottagande. Det är inte möjligt att läsa enligt anpassad grundskola utan ett mottagningsbeslut från kommunen.

Enheter med klasser för anpassad grundskola finns på ett antal skolor i Järfälla:


Björkebyskolan

Björkebyskolan är kommunens högstadieskola för den anpassade grundskolan. Här går elever i årskurs 7-9. Skolan har cirka 500 elever varav cirka 35 går på den anpassade grundskolan

Kolarängen

Kolarängen är en av fyra enheter för elever i låg- och mellanstadiet. Enheten är speciellt inriktad mot de elever som läser enligt den anpassade grundskolans ämnesområden och har flertalet funktionsnedsättningar utöver den intellektuella funktionen. Skolan ligger i Kallhäll och har cirka 470 elever varav cirka 40 går i den anpassade grundskolan.

Olovslund

Olovslund är en av fyra enheter för elever i låg- och mellanstadiet. Skolan ligger i västra Jakobsberg och har cirka 650 elever varav cirka 30 går i den anpassade grundskolan.

Sandvik

Sandvikskolan är en av fyra enheter för elever i låg- och mellanstadiet i den anpassade grundskolan. Skolan ligger i Viksjö och har cirka 250 elever varav cirka 15 går i den anpassade grundskolan.

Tallbohov

Tallbohov är en av fyra enheter för elever i låg- och mellanstadiet i den anpassade grundskolan. Skolan ligger på Söderhöjden och har cirka 450 elever varav cirka 15 går i den anpassade grundskolan.

Vill du veta mer?

Om du har frågor om den anpassade grundskolan som skolform och rutiner för mottagande i anpassad grundskola kan du vända dig till kommunens ordförande för mottagningsgruppen för den anpassade grundskolan via vårt servicecenter.

 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp