Gå direkt till sidans innehåll

Järfällas årliga attityd­under­sökning

Den 4 mars får barn och föräldrar i våra förskolor och skolor en inbjudan till att delta i vår årliga attitydundersökning. Här vill vi veta vad du som elev och förälder tycker om verksamheten. På så sätt kan vi jobba för att bli bättre.

Syftet med under­sökningen

Den årliga attitydundersökningen är ett viktigt verktyg i förskolornas och skolornas förbättringsarbete. Deltar du i undersökningen kommer du att få svara på ett brett spann av frågor om alltifrån upplevd trygghet i förskolan till hur du ser på kommunikationen mellan hem och skola.

Tack vare dina svar hjälper du våra förskolor och skolor att identifiera de områden som måste utvecklas för att vi ska kunna erbjuda en så bra lärandemiljö som möjligt. Undersökningen är också betydelsefull för oss på barn- och ungdomsförvaltningen så att vi kan mäta de mål som barn- och ungdomsnämnden har satt upp. Sist men inte minst är undersökningen ett viktigt underlag för tillsynen av fristående förskolor.

Tidigare års undersökningar

Majoriteten föräldrar och elever i Järfälla är generellt sett nöjda med den verksamhet vi bedriver, både vad gäller trygghet, studiemiljö och samarbetet mellan hem och skola. Skillnader i resultat syns på enhetsnivå, från förskola till skola eller skola till skola, och det är när dessa förändringar uppstår som undersökningen är extra viktig då den kan hjälpa oss att förstå vad det är som orsakar dessa.

Med resultaten som utgångspunkt får förskolorna och skolorna i uppdrag att planera för framtida åtgärder för att förbättra verksamheten. Dina synpunkter är därför väldigt viktiga!

Resultat från 2018 års under­sökning

Här kan du se vad elever i årskurs 3, 5 och 8 och deras föräldrar samt föräldrar till barn i förskola, familjedaghem och grundsärskola tyckte efter att ha svarat på vår digitala enkät, "Järfälla kommuns attitydundersökning 2018".

Resultat

Elever åk 3PDF

Elever åk 5PDF

Elever åk 8PDF

Föräldrar åk 3PDF

Föräldrar åk 5PDF

Föräldrar åk 8PDF

Föräldrar förskolaPDF

Föräldrar grundsärskolaPDF

Föräldrar FamiljedaghemPDF

Senast uppdaterad: 2018-09-28

Upp