Gå direkt till sidans innehåll

Järfällas årliga attityd­under­sökning

I mars får barn och föräldrar i våra förskolor och skolor en inbjudan till att delta i vår årliga attitydundersökning. Här vill vi veta vad du som elev och förälder tycker om verksamheten. På så sätt kan vi jobba för att bli bättre.

Syftet med under­sökningen

Den årliga attitydundersökningen är ett viktigt verktyg i förskolornas och skolornas förbättringsarbete. Deltar du i undersökningen kommer du att få svara på ett brett spann av frågor om alltifrån upplevd trygghet i förskolan till hur du ser på kommunikationen mellan hem och skola.

Tack vare dina svar hjälper du våra förskolor och skolor att identifiera de områden som måste utvecklas för att vi ska kunna erbjuda en så bra lärandemiljö som möjligt. Undersökningen är också betydelsefull för oss på barn- och ungdomsförvaltningen så att vi kan mäta de mål som barn- och ungdomsnämnden har satt upp. Sist men inte minst är undersökningen ett viktigt underlag för tillsynen av fristående förskolor.

Tidigare års undersökningar

Majoriteten föräldrar och elever i Järfälla är generellt sett nöjda med den verksamhet vi bedriver, både vad gäller trygghet, studiemiljö och samarbetet mellan hem och skola. Skillnader i resultat syns på enhetsnivå, från förskola till skola eller skola till skola, och det är när dessa förändringar uppstår som undersökningen är extra viktig då den kan hjälpa oss att förstå vad det är som orsakar dessa.

Med resultaten som utgångspunkt får förskolorna och skolorna i uppdrag att planera för framtida åtgärder för att förbättra verksamheten. Dina synpunkter är därför väldigt viktiga!

Resultat från 2019 års under­sökning

Här kan du se vad elever i årskurs 3, 5 och 8 och deras föräldrar samt föräldrar till barn i grundsärskola tyckte efter att ha svarat på vår digitala enkät, "Järfälla kommuns attitydundersökning 2019".

Resultat

Elever årskurs 3 Pdf, 489 kB.

Elever årskurs 5 Pdf, 444.1 kB.

Elever årskurs 8 Pdf, 465.7 kB.

Föräldrar årskurs 3 Pdf, 467.4 kB.

Föräldrar årskurs 5 Pdf, 377.5 kB.

Föräldrar årskurs 8 Pdf, 379.7 kB.

Föräldrar grundsärskola Pdf, 380.2 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp