Gå direkt till sidans innehåll

Trygghet och arbetsro

Järfälla kommuns handlingsplan för god arbetsmiljö omfattar barn, ungdomar och vuxna i förskolor och skolor. Handlingsplanen utgår från förskolans och skolans värdegrund och utgör ett övergripande dokument som ska konkretiseras i enheternas egna handlingsplaner.

Syftet är att klargöra Järfälla kommuns policy i frågor som rör enheternas arbetsmiljö och vilka åtgärder som ska vidtas när någon bryter mot den fastslagna policyn.
 
Handlingsplanen ska vara väl känd bland personal, elever och föräldrar. Den ska tillämpas i kommunala förskolor, familjedaghem och grundskolor. Planen ska utvärderas och ses över kontinuerligt.

Handlingsplan för god arbetsmiljö i förskola och skolaPDF

Upp