Gå direkt till sidans innehåll

Moders­måls­under­visning i grund­skola och grund­särskola

Elever med annat modersmål än svenska har möjlighet att ansöka om modersmåls­under­visning. Under­visningen ska främja elevers utveckling till aktiv två­­språkighet som leder till en stark identitet och kultur­kompetens.

Undervisningen i modersmål bidrar även till ökad för­ståelse, respekt och solidaritet mellan olika folk och kulturer. Forskning visar att moders­måls­­undervisning ger snabbare och högre mål­uppfyllelse i det svenska språket och i andra skolämnen.

I Järfälla har vi undervisning i ett 40-tal olika språk. Under­visningen genomförs framför allt utanför skoltid, men kan också genomföras som skolans val, elevens val eller som språkval.

För årskurs 1-5 sker under­visningen vanligtvis på elevens skola. För årskurs 6-9 kan undervisning ske på annan skola än den eleven går på.

Modersmåls­undervisning söks av vårdnads­havarna och förutsätter att minst en vårdnads­havare använder språket dagligen. För övrigt gäller att:

  • Språket är elevens dagliga umgänges­språk i hemmet.
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.
  • Minst fem elever önskar undervisning.
  • Lärare i aktuellt språk finns att tillgå.

För de fem nationella minoritets­språken; samiska, finska, meänkieli, romani och jiddisch kan modersmåls­undervisning erbjudas även om det inte är ett dagligt umgängesspråk.

För en elev som börjat i moders­måls­undervisning är deltagandet obligatoriskt. Skriftliga individuella utvecklings­planer tas fram varje år och betyg lämnas i årskurs 6‑9.

Ansökan görs via e-tjänst. För att försäkra en plats i en grupp kommande höst­termin är sista ansöknings­dagen den 1 juni.

Upp