Gå direkt till sidans innehåll

Omsorg på obekväm arbetstid

Järfälla kommun erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger för dig som har skift- eller nattarbete eller särskilda behov av annan anledning.

Omsorg på obekväm arbetstid gäller endast förskole- och fritidshemsbarn. För förskolebarn gäller att den totala omsorgstiden inte överstiger 55 timmar per vecka.

Du måste ha ett stadigvarande behov av minst tre månader och arbeta minst 15 timmar obekväm arbetstid per månad. Dessutom måste du också styrka att din arbetsgivare inte har möjlighet att förlägga arbetet till vardagar, dagtid.

För att beviljas omsorg gäller att båda vårdnadshavare arbetar ombekväm arbetstid eller att du som ensamstående arbetar obekväm arbetstid. Det kan även finnas andra skäl, t ex om du vistas på behandlingshem, kriminalvårdsanstalt eller deltar i värnpliktstjänstgöring.

Uppsägningstiden är 30 dagar.

Senast uppdaterad: 2018-09-21

Upp