Gå direkt till sidans innehåll

Jämför gym­nasie­skolor

Jämförelser mellan gymnasie­skolor och program i länet och kommunen.

I planen för uppföljning ligger bland annat en allt bredare jäm­förelse med andra gymnasie­skolor i länet. Kommunerna i Stockholms län har till­sammans tagit fram en struktur som kortfattat ska användas för att redovisa gymnasie­skolornas  kvalitet. Förutom en kortfattad pre­sentation av skolan så om­fattar detta även elevernas syn på skolan som lärmiljö.

Beskrivningen av detta grundas på en elevenkät som belyser fyra huvud­områden: trygghet, lärande, elev­inflytande och helhets­omdöme om skolan. Samt en redo­visning av elevernas studie­resultat.

För att göra jämförelser kan du också använda Skol­verkets statistik

Senast uppdaterad: 2019-08-22

Upp