Gå direkt till sidans innehåll

Moders­måls­under­visning på gym­nasie­t

Du som har goda kunskaper i ditt modersmål (annat än svenska) kan få moders­måls­undervisning i gymnasie­skolan och gymnasie­särskolan.

Modersmålsundervisning syftar till att upprätthålla och utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska.

Elever på gymnasiet kan studera modersmål om:

  • Eleven har kunskaper i språket motsvarande betyg E i årskurs 9 på grundskolan.
  • Minst 5 elever önskar undervisning i språket.
  • Lärare finns att tillgå i språket.

På gymnasiet finns tre modersmålskurser:

  • Modersmål 1, 100 poäng
  • Modersmål 2, 100 poäng
  • Aktiv tvåspråkighet, 100 poäng

Om du vill studera moder­smål vänder du dig till expeditionen på din gymnasieskola.

Senast uppdaterad: 2019-08-22

Upp