Gå direkt till sidans innehåll

Verksam­hetsför­lagd ut­bild­ning för lärarstudenter

I Järfälla har du som förskolärar- och lärarstudent mycket goda möjligheter att växa in i rollen som pedagog på bästa sätt. Hos oss får du nämligen alltid vägledning av erfarna och behöriga pedagoger som också har handledarutbildning. Gör din VFU hos oss, så hamnar du rätt från början.

Under din VFU i Järfälla får du insyn i hur skolverksam­heterna fungerar i praktiken. Vi hjälper dig att förstå hur du lägger upp dina lektioner, bemöter elever med svårigheter och vad du ska tänka på när du sätter betyg. Samtidigt får vi i inom förskola och skola möjlighet att ta till oss nya ögon och viktiga kunskaper. Därför har vi idag 300 lärarstudenter hos oss och lika många utbildade VFU-handledare.

Fast jobb direkt?

Efter din VFU finns mycket goda möjligheter till anställning. Vi söker nämligen engagerade och kompetenta medarbetare då vi är en av landets snabbast växande kommuner. Fram till 2025 bygger vi 36 nya förskolor och flera nya grundskolor.

Avtal med högskolor och universitet i Stockholm och Uppsala

Järfälla kommun har samverkans­avtal om VFU med Dans- och Cirkushögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konst­fack, Kungliga Tekniska högskolan, Kungliga Musik­högskolan, Stockholms uni­versitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet.

För att på bästa sätt utveckla Järfällas VFU-verksamhet och samverka med hög­skolor och uni­versitet i lärar­utbild­ningsfrågor finns det en lednings- och utvecklings­grupp för VFU med för­valtningsdirektörer, verksamhetschef och VFU-ansvarig.

Femårig försöks­verksamhet med övnings­skolor/förskolor för lärar­studenter

Sedan 2014 är vi med i Södertörns högskolas försöks­­verksamhet med övnings­­skolor/förskolor för lärar­­studenter. Här har vi tillsammans skapat "Centrum för professions­utveckling i förskolan och skolan, CPU" i Järfälla gymnasiets lokaler. Det fungerar nu som en mötesplats för lärar­studenter, forskare och lärare från hög­skolan och kommunen.

Syftet med försöks­verksam­heten är att få en kvalitets­höjning för VFU genom att hela VFU-kursen görs i Järfälla och att högskolan erbjuder kompetens­­utveckling för våra pedagoger med tillgång till aktuell forskning i lärarutbildningen och samarbeten i lärar­utbildningsfrågor.

På Universitets­kanslers­ämbetets hemsida, uka.se, finns aktuell information om försöks­­verksamheten, ett initiativ från regeringen under en femårsperiod till och med 2019.

Mer information

Kontakta Gabriella Vuorenlinna, VFU-ansvarig och ordförande för lednings- och utvecklings­gruppen för VFU: gabriella.vuorenlinna@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2019-05-02

Upp