Innehåll

Musiklek Blås

Tvärflöjt, klarinett, saxofon, valthorn, kornett och trombon.

Från 7 år.

Om kursen

För dig i årskurs 1 och 2 finns förberedande kurser som i lekfulla former blandar spel på musikinstrument med sång, rytmövningar och rörelse. Vi arbetar i grupp och kurserna pågår i två terminer. Du får låna instrument under lektionstid. För att hinna pröva alla instrumenten krävs deltagande i två terminer (höst och vår).

När du har gått ett läsår i Musiklek Blås kan du välja om du vill ställa dig i kö med förtur för att fortsätta att spela ett blåsinstrument, enskilt eller i grupp.

Anmälan till kurs

Här anmäler du dig till kulturskolans kurser.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp