Innehåll

Bolinders

År 1845 startade bröderna Jean och Carl Gerhard Bolinder ett gjuteri och en mekanisk verkstad på Kungs­holmen inne i Stockholm. Fabriken expanderade och behövde större ut­rymme. Lösningen för Bolinders blev att flytta delar av pro­duktionen utanför tullarna.

Bolinders förr

År 1906 köptes Kallhälls gård av C H Heurlin, ordförande i styrelsen. Gården överläts till Bolinders och VD Erik August Bolinder som använde huvud­byggnaden som sitt sommar­ställe. Avgörande för valet av Kallhäll var det centrala läget invid Mälaren och Västerås­banan, som möjlig­gjorde transporter både till sjöss och via järn­väg.

År 1909 startade produk­tionen. I den första etappen byggdes bland annat gjuteri, pressar­verkstad, spisverkstad och kraft­station. Dessutom lät företaget uppföra bostäder för de anställda samt en skola. Åren 1927-29 byggdes fab­riken ut med ett emalj­verk samt ett badhus och tvätt­stuga för de anställda. I Kallhäll tillverkades framför­allt spisar, kött­kvarnar och gjut­gods.

Kallhäll kom att i mångt och mycket efter­likna ett bruks­samhälle. Bolinders ägde all mark i samhället och därför kom Folkets Hus och missions­kyrkan att uppföras i Kallhälls villastad, eftersom Bolinders vägrade upplåta mark.

Bolinders i dag

Idag ägs området av JM, som uppför ett attraktivt bostads­område — Bolinder Strand. Återigen har läget med närheten till Mälaren och pendel­tåget varit en viktig faktor. De gamla industri­byggnaderna samt Kallhälls gård har bevarats och man kan även i framtiden promenera utmed Fabriks­gatan och insupa miljön. Bullret, röken, dammet och dofterna får man däremot försöka föreställa sig. Vill du veta mera så kan du göra ett besök på Bolinder­museet i Folkets Hus i Kallhäll centrum. Där finns en fin utställning med många föremål från Bolinders, samlade av entusiasten Kåre Andersson samt Järfälla Hembygds­förening.

Om Bolinders Pdf, 61.8 kB.

Bolindermuseet

Se äldre bilder ur Järfälla kommuns bilddatabas

Bolinders fabriker 1913 (bildnummer 00820)

Bolinders infart 1950 (bildnummer 07522)

Hitta hit

Med pendeltåg åker du till Kall­hälls station, därefter 5-10 minuters promenad. När du kommer upp på gångbron vid stationen ser du de gamla arbetar­villorna Glas­villan och Basvillan på vänster sida. Följ gång­vägen förbi de villorna så kommer du till Fabriks­vägen som är en av entréerna till området. Åker du bil finns gott om parkerings­platser i området.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp