Innehåll

Jakobs­bergs gård

Jakobsbergs gård är samma hus som Jakobs­bergs folk­hög­skola. Adressen är Folkhög­skole­vägen 1 i Jakobsberg.

Hitta hit

Jakobsbergs gård är samma hus som Jakobsbergs folk­hög­skola. Adressen är Folk­hög­skolevägen 1 i Jakobsberg. Huset ligger på en kulle, fem minuters promenad norrut från Jakobsbergs pendel­tågs­station.

Historia

Den nuvarande huvud­byggnaden kom till under 1700-talet. Jakobsberg hette tidigare Vibble och ägdes av majoren och friherren Jakob Lilliehöök, som skänkte Vibble i morgon­gåva till sin hustru Brita Cruus år 1657. Ett halvår senare avled Jakob av skadorna han fått i kriget mot danskarna. Brita blev änka, femton år gammal, och födde sju månader efter sin makes död dottern Jakobina Catharina. Brita döpte gården till Jakobsbergs gård för att hedra sin mans minne.

Jakobsbergs gård Pdf, 67 kB.

Jakobsbergs gård och Brita Cruus Pdf, 87.4 kB.

Folkhög­skolan

Idag känner de flesta till gården som "folkhög­skolan". Jakobsbergs folkhög­skola startades år 1919 då filosofie doktor Karl Petander köpte gården. Från grundandet så stödde KF (Kooperativa Förbundet) skolan fram till 1970. Idag står den ideella föreningen Jakobsbergs folk­högskola som huvud­man.

Under årtiondena har byggnaden byggts om, renoverats och nya bygg­nader till­kommit för folkhög­skolans verksamheter. Parken har en damm som är en kvar­leva från 1600-talets träd­gårds­anläggning.

Parken är öppen för allmän­heten och man kan fortfarande se några av de präktiga ekar som för­fattarinnan Malla Silverstolpe skrev om redan år 1794. Det gick två långa alléer från gården, en mot Kvarn­backen och en i riktning mot Säby. Idag finns delar av dem kvar. Hela kullen är lummig med många träd.

Runstenar

Det finns två runstenar från 1000-talet placerade i parken. År 1920 flyttades den norra stenen till sin nuvarande plats i parken. Den södra run­stenen lagades efter att flera år tidigare sprängts av miss­tag och restes på plats år 1926.

Se äldre bilder ur Järfälla kommuns bilddatabas

Jakobsbergs gård och torpet Tall­hammaren 1830-talet (bildnummer 07615)

Jakobsbergs gård, Folkhögskolan år 1900 (bildnummer 13416)

Jakobsbergs gård, Folkhögskolan år 1920 (bildnummer 10915)

Jakobsbergs gård, Folkhögskolan år 1921 (bildnummer 02206)

Vy mot Kvarn­backen år 2013

Följ kultur­stigen Jakobsberg-Säby Kvarnturen

Broschyren kulturstigar Jakobsberg Pdf, 8 MB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp