Gå direkt till sidans innehåll

Året som gått

Året 2020 är ett år som kommer att gå till historien. Det är ett år som vi kommer att minnas under en väldigt lång tid framöver när Järfälla kommun, precis som resten av världen, tvingades ställa om för att hantera en global pandemi. Jag vill inleda den här texten med att tacka alla er som har ställt upp och som har anpassat sig till den här nya och ovana situationen under året.

Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande

Jag är otroligt stolt över alla medarbetare i kommunen som har tagit sig an de nya förutsättningarna, oavsett om det har varit inom äldreomsorgen, skolan eller det faktum att året har inneburit mycket arbete hemifrån.

När pandemin slog till med kraft i mars förra så blev konsekvensen att mycket av det strategiska arbetet fick läggas åt sidan för att hantera krisen. Det dagliga arbetet med att ordna skyddsutrustning och se till att minska smittspridningen med alla tillgängliga medel tog över. Ju längre året gick desto mer blev dock pandemin det nya normala och man hittar nya sätt att navigera sig fram så att arbetet i så stor utsträckning som möjligt ska kunna genomföras, även om det nu i stor omfattning sker digitalt. Vi fortsätter ständigt arbetet med att förbättra skolan och äldreomsorgen samtidigt som vi gör allt vi kan för att hindra smittspridningen och löpande hantera pandemins effekter.

Bättre rustade för framtiden

Kommunens krisberedskap sattes kraftigt på prov under året, vilket bland annat ledde till att vi under våren uppdaterade krisberedskapsplaner och arbetade fram pandemiplaner. Med de utvärderingar och genomlysningar som nu pågår av kommunens arbete så kommer vi också att fortsätta utvärderingen av vår krisberedskap så att kommunens organisation står ännu bättre rustad inför framtiden.

När det kommer till det ekonomiska läget så påverkades hela året av stora osäkerheter och det är något som vi med största sannolikhet kommer att se även i år. Kommunen fick under året stora tillskott i form av tillfälliga statsbidrag och det är dessa som till stor del svarar för det goda överskott som vi kan presentera i denna årsredovisning. Genom att hushålla med tillfälliga statsbidrag kan vi nu stärka vår buffert för framtida kriser och utmaningar, vilket inte minst är viktigt då denna text skrivs i en tid då Sverige går in i den tredje vågen av pandemin.

En kommun i stark tillväxt

Järfälla är fortsatt en kommun i stark tillväxt. Byggnationen av kritisk infrastruktur så som tunnelbanan och Veddestabron har fortsatt enligt plan under pandemin. Även planläggning och marköverlåtelser fortsätter i planerad takt, även om en viss osäkerhet rådde på marknaden under det första halvåret. Det ser jag som ett gott tecken på att Järfälla även fortsatt är en plats dit människor vill flytta och där man vill arbeta och leva under lång tid framöver.

Sammanfattningsvis har Järfälla, precis som andra kommuner, ställts inför stora utmaningar under pandemiåret 2020. Samtidigt är min bedömning att kommunen kommer att gå stärkt ur krisen och jag är övertygad om att Järfälla är redo för nya utmaningar, både organisatoriskt och ekonomiskt. Tillsammans bygger vi ett bra Järfälla ännu bättre.

Tack till alla som gör det möjligt!

Emma Feldman (M), Kommunstyrelsens ordförande

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp