Innehåll

Hundralappen

Vad går en hundralapp av mina skattepengar till? Hur fördelas egentligen det vi betalar mellan kommunens invånare? Vad har kommunen satsat extra på under 2020? Här hittar du svaren - i en enkel översikt vi kallar Hundralappen.

Cirkeldiagram
Utbildning: 33,00 kronor
Barnomsorg: 17,10 kronor
Äldreomsorg: 13,60 kronor
Funktionshinder: 12,90 kronor
Individ- och familjeomsorg: 7,30 kronor
Teknik och miljö: 5,10 kronor
Kommungemensam verksamhet: 4,80 kronor
Fritid och kultur: 4,40 kronor
Räddningstjänst: 1,00 kronor
Arbetsmarknadsåtgärder: 0,80 kronor

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp