Innehåll

2020 i siffror

Hur mycket ökar befolkningsmängden i Järfälla på ett år? Och hur mycket byggs det? Här har vi samlat några snabba siffror som försöker förklara Järfällas utveckling lite mer konkret. Perfekt för dig som inte har tid eller ork att läsa hela årsredovisningen.

Befolkningen ökade med 1284 invånare

Totalt bor det nu 81 274 invånare i kommunen.

507 nya företag etablerades i kommunen

Det är 56 stycken mer än 2019. En ändring i gränsen för aktiekapital från 50 000 kr till 25 000 kr för aktiebolag har inneburit att andelen nya AB bland nya företag varit hög. Antalet konkurser 2020 var 50 stycken, ingen förändring i nivån jämfört med 2019 då antalet var 49 st.

Totalt färdigställdes 879 bostäder

Det är en ökning från 2019, då det färdigställdes 635 bostäder.

Vintercyklandet ökade med 55 procent

Efter beslut från tekniska nämnden inledde förvaltningen arbetet med att sopsalta cykelstråk. Resultatet blev att vintercyklandet ökade med 55 procent.

Utsläppen per invånare minskar

Sedan 1990 har de totala utsläppen per invånare minskat med drygt 52 procent och ligger nu på drygt 1 ton per invånare. Detta innebär att målet till år 2020 är uppnått.

Användning av biogas ökar

Biogasen har ökat med nästan 40 procent sedan förra året och sedan 2017 har andelen biogas ökat med drygt 790 procent.

Ekologiska livsmedel ökar

Andelen ekologiska livsmedel har sedan 2011 ökat med drygt 35 procentenheter och är nu uppe i 47 procent.

Tryggheten bland elever ökar

Den upplevda tryggheten hos elever i Järfällas kommun är på 87 procent, högre än rikets snitt på 81 procent. Vårdnadshavares upplevelse av att barnen känner sig trygga i grundskolan har ökat under de sista tre åren, medan den minskat hos vårdnadshavare i anpassad grundskola (tidigare grundsärskola).

Meritvärdet i årskurs 9 ökar

Meritvärdet för årskurs 9 har ökat i Järfälla under de senaste fem åren, och Järfällas ligger nu bland de 25 procent av kommunerna i Sverige med högst meritvärde.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp