Innehåll

Ett år med utmaningar och framgångar

När vi summerar 2022 kan vi blicka tillbaka mot flera stora och viktiga händelser, både positiva och tyvärr negativa. I början av året avlöste den ena krisen den andra. Vi började sakta lämna pandemin bakom oss, men kunde i slutet av februari istället läsa och höra om Rysslands invasion av Ukraina. Vi var åter tvungna att ställa om till akut flyktingmottagning. Men mycket har varit positivt också.

Vesna Jovic, Kommundirektör

Att vi i början av året lämnade pandemin gav oss möjlighet att på flera sätt återgå till den vardag som var innan allt startade i början av 2020. Jag tänker på fysiska möten och möjlighet att träffa kollegor och andra medarbetare på arbetsplatsen, äta lunch tillsammans och skratta ihop. En del av förändringarna som pandemin tvingade fram är också sådant vi lärt oss uppskatta och som vi kommer att behålla, till exempel möjligheten till distansarbete och den innovations- och utvecklingskraft som väckts till liv under pandemin. Pandemin har också ökat vår medvetenhet om hur sårbara vi är, vilket har gjort att jag tycker att vi står bättre rustade idag än vi gjorde 2020.

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 gjorde att vi åter behövde aktivera en organisation kring akut flyktingmottagande. Med erfarenheten och den kunskap kommunen byggde upp under flyktingkrisen 2015 kunde vi trots allt hantera situationen på ett mycket bra sätt och ge de flyktingar som kom till Järfälla ett bra och värdigt mottagande och stöd. Engagemanget och kunskapen i Järfälla kring detta är fantastiskt, inte bara i kommunorganisationen, utan även i civilsamhället som också varit till stor hjälp. Kriget har också medfört ekonomiska utmaningar med ökad inflation och stigande räntor vilket ökat kommunens kostnader. Det har påverkat oss mycket och gör än idag.

Ett år med flera framgångar

2022 har också innehållit flera positiva händelser. Vi har genomfört ett val, vi har tagit fram och förankrat en ny styrmodell för kommunen, vi har påbörjat arbetet med processägarskap inom flera områden och vi har invigt en stor bro över E18 i Barkarby. Bara för att nämna några saker.

Vi har också bedömts av omvärlden i olika rankingar och mätningar. Några exempel:

  • I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i kommunerna utsågs Järfälla till bästa klättrare då vi lyfte från plats 134 till plats 69.
  • Järfälla fortsätter att klättra i SKR:s öppna jämförelser av kommunernas service till företagen. Vi tillhör topp tre i regionen och topp 20 i landet.
  • Järfälla utsågs till Miljöbästa kommun i Stockholmsregionen 2022, och hamnade på fjärde plats i landet när Aktuell Hållbarhet rankade kommunernas miljöarbete.
  • Vi utsågs till Bästa friluftskommun i Stockholmsregionen 2022. Undersökningen baseras på en årlig undersökning som Naturvårdsverket gör kring kommunernas arbete med friluftsliv.
  • Topplacering för Järfälla i stadsbyggnadsbenchens byggherreenkät 2022.

Det här har vi gjort med fokus på kvalitet och på vad som är bäst för dem vi är till för; kommuninvånare, företagare och besökare i Järfälla, och i slutändan med ett positivt ekonomiskt resultat. Jag känner mig väldigt stolt över vad organisationen presterat under året.

Vesna Jovic, kommundirektör

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp