Innehåll

Miljöbarometern

I Miljöbarometern kan du följa kommunens arbete med miljöplanen, avfallsplanen, klimat- och energiplanen, kemikalieplanen samt handlingsplanen för minskat matsvinn.

Här redovisar vi hur miljömål och åtgärder uppfylls och genom gröna nyckeltal kan du följa utvecklingen i Järfälla inom olika miljöområden under de senaste åren.

Läs mer om Miljöbarometern Järfälla

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp