Gå direkt till sidans innehåll

250k - Ung demokrati

Projektet 250k - Ung demokrati värnar om demokrati i Järfälla kommun genom att låta ungdomar bestämma själva.

250K - Ung demokrati är ett projekt som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism. Projektet ska visa att demokratiska vägar är vägen att gå om man vill vara med och bestämma och tycka till i samhället.

250K står för 250 000 demokratiska idéer i Järfälla och heter så för att unga får göra en röstning om hur 250 000 kronor ska fördelas mellan aktiviteter som uppmärksammar demokratin. Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Hur övar sig unga demokrati i projektet 250K - Ung demokrati?


250k - Ung demokrati ska under sommaren 2020 genomföra ungdomsprojekt. Med ”ungdomsprojekt” menas att idéerna kommer från unga; ungdomar röstar fram vilka projekt som ska genomföras och ungdomar genomför projekten med stöd från vuxna. I projektet övar vi på demokrati på tre olika sätt:

1. Ungdomsambassadörer håller demokratiworkshops för unga i Järfälla

2. Ungdomar får lämna in förslag till ungdomsprojekt som uppmärksammar demokratin och skapar sammanhållning och gemenskap

3. Ungdomar får rösta fram vilka förslag som ska genomföras med de resurser som finns i projektet.

Lämna ditt projektförslag

Lämna förslag via förslagshubbar

Ungdomar som bor i Järfälla och är 13-20 år kan just nu lämna förslag på vad de 250 000 kronor borde användas till fram till den 6 mars. Max tre förslag per person. Förslagshubbar där man kan lämna in sina förslag på papper har placerats ut på följande platser:

 • Tallbohovs fritidsgård
 • Station 7
 • Viksjöträffen
 • Ungdomscafé Valvet
 • Huset på höjden.

Från och med den 17 februari kommer det att finnas förslagshubbar på biblioteken i Kallhäll, Jakobsberg, Barkarby och Herresta.

Lämna förslag via mejlformulär
Tänk på detta innan du lämnar förslag

 • Alla får vara med och måste också kunna känna sig välkomna och trygga, oavsett vilken identitet eller sexualitet man har eller om man har en funktionsvariation.
 • Det ska vara öppet och inbjudande för alla unga som bor i Järfälla. Det ska åtminstone gälla de som är 13-18 år, men gärna för äldre och yngre också.
 • Förslaget måste vara helt lagligt.
 • Det ska kunna finnas vuxna på plats.
 • Förslaget måste genomföras i Järfälla.
 • Ditt förslag måste innehålla någonting som gör att unga får träna på demokrati. Det kan till exempel vara en workshop, debatt, föreläsning, rötningsprocess eller någonting annat som du kan komma på.

Vad händer sen?


Ungdomar kommer att kunna rösta på vilka förslag de tycker ska genomföras senare i vår och de vinnande förslagen kommer genomföras under sommaren.

Kontakta oss på demokrati@jarfalla.se för övriga frågor

Senast uppdaterad: 2020-01-28

Upp