Gå direkt till sidans innehåll

250K - Ung demokrati

Projektet 250K - Ung demokrati värnar om demokrati i Järfälla kommun genom att låta ungdomar bestämma själva. Du som är 13-20 år och bor i Järfälla får rösta på sommarens aktivitet.

250K - Ung demokrati är ett projekt som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism. Projektet ska visa att demokratiska vägar är vägen att gå om man vill vara med och bestämma och tycka till i samhället.

250K står för 250 000 demokratiska idéer i Järfälla och heter så för att unga får göra en röstning om hur 250 000 kronor ska fördelas mellan aktiviteter som uppmärksammar demokratin. Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Hur övar sig unga demokrati i projektet 250K - Ung demokrati?

250k - Ung demokrati ska under sommaren 2020 genomföra ungdomsprojekt. Med ”ungdomsprojekt” menas att idéerna kommer från unga; ungdomar röstar fram vilka projekt som ska genomföras och ungdomar genomför projekten med stöd från vuxna. I projektet övar vi på demokrati på tre olika sätt:

  1. Ungdomsambassadörer håller demokratiworkshops för unga i Järfälla
  2. Ungdomar får lämna in förslag till ungdomsprojekt som uppmärksammar demokratin och skapar sammanhållning och gemenskap
  3. Ungdomar får rösta fram vilka förslag som ska genomföras med de resurser som finns i projektet.

Vad händer nu?

Röstningen är nu avslutad, de vinnande förslagen kommer att presenteras den 6 juni

På grund av coronaviruset kan de framröstade förslagen komma att anpassas så att de är genomförbara enligt Folkhälsomyndighetens råd och bestämmelser, och i värsta fall behöva flyttas fram i tiden.

Senast uppdaterad: 2020-01-28

Upp