Innehåll

Begrepp inom integration

Här är ett antal begrepp som används inom området integration och mottagande, med förklaring kring vad de innebär.

En asylsökande är en person som har tagit sig till Sverige, och ansöker om skydd (asyl) i landet, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.

En nyanländ invandrare avser en person som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flykting, skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som anhörig.

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar och som inte har någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Anläggningsboende (ABO) är ett boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande, vanligtvis en lägenhet i hyreshus.

Eget boende (EBO) är ett boende som asylsökande ordnat på egen hand, exempelvis boende hos släktingar eller vänner/en släkting eller vän.

Övrigt boende kan till exempel vara familjehemsplacerade barn och vistelse på sjukhus.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp