Innehåll

Kommunens arbete för inkludering och mot segregation

Järfälla kommun arbetar för att alla invånare ska få likvärdig service och goda livsvillkor oavsett var man bor i kommunen. Idag finns det skillnader i livsvillkor mellan olika bostadsområden.

När våra livsvillkor är likvärdiga får alla möjlighet till en god uppväxt, en passande bostad, utbildning, fritidsaktiviteter, försörjning och arbete. Här kan du läsa mer om vårt arbete för inkludering och för att motverka segregation.

Järfällas mål

Järfälla har som mål att det inte ska finnas några utsatta områden i Järfälla år 2032. Inför 2023 beslutades även att en strategi för arbetet ska tas fram, där alla kommunens förvaltningar och kommunala bolag är involverade. I kommunen finns två områden som klassificeras som utsatta utifrån polisens lägesbild över utsatta områden; Sångvägen och Termovägen. Arbetet med frågorna har däremot ett bredare fokus på att främja lika livsvillkor i Järfällas bostadsområden, vilket innebär att flera bostadsområden inkluderas.

Utöver målet har Järfälla även två andra inriktningsmål som ska främja inkludering. Det ena är att Järfälla ska vara jämlikt och inkluderande. Alla medborgare ska vara integrerade och demokratiskt delaktiga i att utforma samhället. Det andra är en målsättning om en nollvision mot diskriminering och utanförskap.

Pågående arbete

Just nu pågår arbete med att ta fram en strategi för att främja lika livsvillkor i Järfällas bostadsområden. Strategin förväntas vara klar till sommaren 2024. På denna webbsida kan du följa arbetet och här kommer även den färdiga strategin att presenteras.

I arbetet är alla kommunens förvaltningar och kommunala bolag involverade. Även invånares perspektiv är viktiga i arbetet och därför deltar kommunen bland annat på några av Järfällahus områdesträffar under året.

Dialogtillfällen:

Torsdag 4 maj klockan 17.00-19.00: områdesträff på Termovägen. Adress: Termovägen 40-58, 176 77 Järfälla.

Torsdag 11 maj klockan 17.00-19.00: områdesträff på Söderhöjden. Adress:

Lördag 10 juni klockan 11.00-13.00: öppen terrass på Huset på höjden. Adress: Engelbrektsvägen 47 177 51 Järfälla.

Handlingsplan styr arbetet

Tidigare har arbetet med att främja inkludering och motverka segregation styrts av en handlingsplan med riktade åtgärder till de tre områdena Sångvägen, Söderhöjden och Termovägen. Handlingsplanen och beslut hittar du här:

Handlingsplan och beslut

Samverkan viktigt

För att minska skillnader i livsvillkor behöver många arbeta tillsammans. Ett bra samarbete mellan olika verksamheter och kommunens invånare är en förutsättning för att kunna nå resultat.

Därför finns det bland annat forum som platssamverkansgrupper, där flera av kommunens verksamheter är representerade, tillsammans med polisen, Järfällahus AB och räddningstjänsten Attunda. I arbetet vill vi också samarbete med civilsamhället och kommunens invånare för att tillsammans arbeta för ett bättre och mer inkluderande Järfälla.


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp