Gå direkt till sidans innehåll

Kommun­styrelsens arbets­utskott

Här hittar du handlingar och protokoll från kommun­­styrelsens arbets­utskotts möten. Alla våra handlingar är i pdf-format.

Sammanträdesdatum

29 januari
11 mars
23 april
27 maj
2 september
30 september
4 november
9 december

Handlingar

Överst under varje sammanträde ligger kallelsen med en föredragningslista inför varje möte.

De flesta ärenden har en eller flera handlingar med förslag och beskrivningar av ärendet. Varje handling börjar med en siffra. Siffran är densamma som det nummer ärendet har på kallelsen.

Protokollet med sina bilagor läggs till så snart det är justerat. I protokollet kan du läsa hur man beslutat i de olika ärendena.

Senast uppdaterad: 2019-11-22

Upp