Innehåll

Funktionsrättsrådet

I Järfälla kommun finns Funktionsrättsrådet, som är ett organ för dialog och information mellan funktionsrättsorganisationer och kommunen.

Rådet låter personer med funktionsnedsättningar bidra med sina perspektiv för att förbättra kommunens tjänster och minska diskriminering. Det spelar en viktig roll i kommunens strategiska planering kring funktionshinderfrågor.

Rådets arbete är begränsat till den kommunala kompetensen och det bör konsulteras i ärenden som påverkar personer med funktionsnedsättningar innan beslut fattas. Rådet fungerar som en rådgivare och tar initiativ till förbättringar för denna grupp.

Funktionsrättsrådets samman­sättning

Funktionsrättsrådet är knutet till kommunstyrelsen och består av åtta ledamöter som utses av kommunstyrelsen. Tre ledamöter utses bland kommunens egna förtroendevalda och de övriga fem utses bland representanter för funktionsrättsorganisationerna.

Ledamöterna utses för en mandatperiod på fyra år.

Förtroendevalda

Leda­möter

Parti

Roll

Maria Lillieroth

(C)

Ord­förande

Therese Johansson

(V)

Ledamot

Lena Pramer

(M)

Ledamot

Föreningsrepresentanter

Representanter

Förening

Inga Hägerbring

HRF

Krister Björnsjö

SRF

Mona Blomgren

Reuma

Agneta Hägerstrand

FUB

Elin Engström

RSMH

Handlingar och protokoll

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp