Innehåll

Starta hygienisk verksamhet

Instrument för fotvård i låda

Om du ska starta företag för fotvård, piercing, tatuering, microneedling, micoblading eller annan behandling där huden penetreras och risk för blodsmitta finns, ska du anmäla det till miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla innan du startar.

Anmälan ska du skicka in minst sex veckor innan du planerar att öppna din verksamhet. Du anmäler genom att skicka in anmälningsblanketten nedan. Glöm inte att bifoga bilagorna. Det är viktigt att din anmälan är komplett för att underlätta vår bedömning och förkorta handläggningstiden. Se vårt faktablad nedan för mer information kring vad du bör tänka på. Om du inte anmäler din verksamhet riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Faktablad om hygien­isk verksamhet Pdf, 215.5 kB.

Förändring av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd


Med anledning av en förändring i 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller anmälningsplikt även verksamheter som tidigare inte har varit anmälningspliktiga.

 

 

Sedan 1 juli 2021 är alla verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, rakknivar, akupunkturnålar, håltagningspistoler, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verksamhet anmälningspliktiga.

 

 

Om din verksamhet omfattas av förändringen av 38§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska du fylla i blankett för anmälan av hygienisk verksamhet Pdf, 377.1 kB. och skicka den till miljö- och bygglovsnämnden.

Förändring av lokal eller verksamhet

Om du förändrar verksamheten genom att du till exempel bygger om lokalen, ändrar inriktning på verksamheten eller ändrar ventilationen, ska du anmäla det till oss.

Övertagande av lokal

Om du tar över en lokal där det tidigare har bedrivits stickande eller skärande verksamhet, ska du skicka in en anmälan till oss. Det är för att vi vid handläggningen av din anmälan granskar både lokalen och din verksamhets rutiner.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tid som läggs på tillsyn av verk­samheter med hygienisk behandling. Syftet med avgiften är att finansiera kommunens tillsynsarbete och att de som bedriver verksamhet där tillsyn behövs, ska stå för kostnaden som följer. Kommun­fullmäktige i Järfälla har fastställt en taxa som beskriver vilka avgifter som tas ut.

Taxorna för tillsyn enligt miljöbalken bygger på själv­kostnads- och lik­ställighets­principen.

Miljöbalkstaxan gäller från 2024-01-01. Timavgiften är för närvarande 1 384 kronor.

Miljöbalkstaxan Pdf, 302.6 kB.

Taxebilaga 1 - miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet Pdf, 543 kB.

Taxebilaga 2 - fast avgift  Pdf, 256.6 kB.

Taxebilaga 3 - timavgift Pdf, 60.2 kB.

Taxebilaga - sporadisk tillsyn Pdf, 71.5 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp