Gå direkt till sidans innehåll

Ska du starta hygienisk verksamhet?

Instrument för fotvård i låda

Anmäl till miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla innan du startar

Om du ska driva verksamhet med fotvård, piercing, tatuering, microneedling, micoblading eller annan behandling där huden penetreras och risk för blodsmitta finns, ska du anmäla det till oss. Anmälan ska du skicka in minst sex veckor innan planerad start. Du gör anmälan genom att skicka in anmälningsblanketten nedan. Glöm inte att bifoga bilagorna. Det är viktigt att din anmälan är komplett för att underlätta vår bedömning och förkorta handläggningstiden. Se vårt faktablad nedan för mer information kring vad du bör tänka på. Om du inte anmäler din verksamhet riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Faktablad om hygien­isk verksamhetPDF

Anmälningsblankett för hygienisk verksamhetPDF

Förändring av lokal eller verksamhet

Om du förändrar verksamheten genom att du till exempel bygger om lokalen, ändrar inriktning på verksamheten eller ändrar ventilationen, ska du anmäla det till oss.

Övertagande av lokal

Om du tar över en lokal där det tidigare har bedrivits stickande eller skärande verksamhet, ska du skicka in en anmälan till oss. Det är för att vi vid handläggningen av din anmälan granskar både lokalen och din verksamhets rutiner.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Hygieniska verksamheter som inte innebär någon risk för blodsmitta är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Exempel på sådana är hudvård, massage, frisör, nagelbyggare med flera. Miljöbalkens regler gäller ändå för ovanstående verksamheter och vi bedriver därför tillsyn även på dem.

Kontakta oss gärna om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tid som läggs på tillsyn av verk­samheter med hygienisk behandling. Syftet med avgiften är att finansiera kommunens tillsynsarbete och att de som bedriver verksamhet där tillsyn behövs, ska stå för kostnaden som följer. Kommun­fullmäktige i Järfälla har fastställt en taxa som beskriver vilka avgifter som tas ut.

Taxorna för tillsyn enligt miljöbalken bygger på själv­kostnads- och lik­ställighets­principen. Timavgiften är
1 223 kronor för verksam­heter inom miljö­balkens område.

Miljöbalkstaxan gäller från 2021-01-01.

MiljöbalkstaxanPDF

Taxebilaga 1 - miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhetPDF

Taxebilaga 2 - fast avgiftPDF

Taxebilaga 3 - timavgiftPDF

Taxebilaga - sporadisk tillsynPDF

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp